Zostań trenerem

Jeżeli jak my:
  • lubisz dzielić się swoją pasją
  • posiadasz doświadczenie biegowe poparte kwalifikacjami trenerskimi
  • chcesz promować zdrowie i aktywność ruchową, jaką jest bieganie wśród różnych grup ludzi
  • potrafisz zaplanować odpowiednie ćwiczenia dla wszystkich chętnych
  • jesteś zorientowany na bieganie, które przynosi dobre aspekty psychofizyczne
  • masz cierpliwość i dobry kontakt z ludźmi

To zapraszamy do naszego sztabu trenerskiego!


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, podanych w powyższym formularzu, przez Drużynę NOA, której Organizatorem jest IT Consulting Michał Mazgaj, ul. Leonarda da Vinci 14/2, 52-112 Wrocław, NIP: 8992443494 zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.